Con học Writing Level 1 tại Wordplay như thế nào?

Kính thưa các bậc phụ huynh,
Có rất nhiều các bậc phụ huynh của Wordplay hỏi “Con học lớp Writing Level 1 tại Wordplay như thế nào?”. Chúng tôi giải đáp những thắc mắc này để các bậc phụ huynh được rõ hơn.
Cuốn sách Writing Level 1 có tổng cộng 6 bài học, mỗi bài học sẽ được hoàn thành trong 4 buổi học với các chủ đề: My family and Friends; My Places; Our Town; My Favorites; Activities; School Fun.

Có 6 bước để hoàn thành một bài khóa:

1. Khởi động.
– Giới thiệu chủ đề bài viết thông qua các con mắt của các nhân vật. Học sinh của Wordplay sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động để hoàn thành đoạn văn.
– Đọc hiểu một đoạn văn mẫu
– Học sinh của Wordplay sẽ có ý tưởng về những gì mình sẽ viết vào bài viết.

2. Thực hành từ vựng
Học sinh của Wordplay sẽ được thực hành từ vựng và thành ngữ hữu ích liên quan đến chủ đề của bài viết.

3. Thực hành về ngữ pháp.
Học sinh của Wordplay sẽ được thực hành về ngữ pháp cần thiết cho bài viết. Các bạn cũng được học các câu văn được xây dựng như thế nào bằng việc sử dụng các khối xây dựng câu khác nhau. Học sinh sẽ thực hành cách tạo nên các câu văn không chỉ đúng về ngữ pháp mà còn có ý nghĩa.

4. Thực hành viết câu.
– Thực hành viết các câu hoàn chỉnh dựa trên các thông tin trong trình tổ chức đồ họa.
– Thực hành các câu xây dựng kỹ năng.

5. Tổ chức các ý tưởng để viết
Học sinh sẽ sắp xếp các suy nghĩ và ý tưởng của mình bằng cách sử dụng bản đồ tư duy (Mind map). Từ vựng được sử dụng trong ngân hàng từ vựng hoặc khuyến khích các con sử dụng từ vựng riêng của mình.

6. Viết bài viết của mình
Học sinh của Wordplay sẽ viết đoạn văn dựa trên bản đồ tư duy (mind map) của mình đã lập. Các bạn ấy cũng sẽ vẽ những bức tranh của mình lên đoạn văn.

Trung tâm Ngoại ngữ Wordplay 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
vi