Thông Tin Đăng Ký Wordplay

Bước 1: Tìm Hiểu Về Chính Sách Của Wordplay 

1.1. Chính sách và Quyền lợi của Học sinh

1.2. Xác nhận của Phụ huynh trước khi ghi danh 

1.3. Chính sách Tri ân Phụ huynh

Bước 2: Điền Vào Form Thông Tin Đăng Ký

Bước 3: Đóng học phí, học liệu cho học sinh mới. Ghi rõ: TÊN HỌC SINH – LỚP ĐĂNG KÝ. 

Bước 4: Nhận email xác nhận của Wordplay. 

Bước 1

Tìm Hiểu Về Chính Sách Của Wordplay

Bước 2

Điền Vào Form Thông Tin Đăng Ký

Bước 3

Đóng khoản học phí, học liệu như đã thông báo theo thông tin chuyển khoản dưới đây.
(Vui lòng ghi rõ: TÊN HỌC SINH – LỚP ĐĂNG KÝ)

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK (VCB)
  • Chủ tài khoản: Quán Thị Hương
  • Số tài khoản: 0451001868064
  • Chi nhánh: Thành Công
NGÂN HÀNG VIETINBANK
  • Chủ tài khoản: Quán Thị Hương
  • Số tài khoản: 107871228156
  • Chi nhánh: Thăng Long

Bước 4

Nhận email xác nhận của Wordplay.