Wordplay Paragraph Writing

Paragraph Writing là chương trình mở đầu cho Lộ trình Trung học Cơ sở tại Wordplay nhằm nâng cao khả năng tư duy và vận dụng Tiếng Anh như ngôn ngữ bản địa cho học sinh, trang bị các kiến thức và kỹ năng Tiếng Anh học thuật làm tiền đề việc ôn luyện bài thi GED cấp trung học phổ thông của Mỹ.
(GED là bài kiểm tra được công nhận toàn cầu, bao gồm 4 môn thi, mang lại chứng chỉ tương đương với trình độ trung học phổ thông ở Mỹ. Wordplay Việt Nam là đối tác chính thức được ủy quyền tổ chức và ôn tập cho bài kiểm tra này) 

Giống như tên gọi, Paragraph Writing là chương trình luyện viết học thuật, tập trung vào kỹ năng tư duy bố cục và triển khai một đoạn văn tiêu chuẩn, là nền tảng cho kỹ năng viết luận (essay) về sau. 

Chủ đề của các bài viết trong chương trình Paragraph Writing xoay quanh các vấn đề thực tế, qua đó giúp học sinh xây dựng các kiến thức nền tảng, đặt nền móng cho kỹ năng viết nghị luận xã hội, một thể loại văn học xuất hiện phổ biến trong mọi kỳ thi Tiếng Anh học thuật. 

Trước mỗi chủ điểm viết bài, học sinh được hướng dẫn từng bước một cách chi tiết, tỉ mỉ, đảm bảo các đoạn văn được trình bày theo các nguyên tác chung về bố cục như sự mạch lạc, logic, trong khi vẫn đảm bảo phục vụ giải quyết vấn đề được nêu ra trong đoạn văn, từ đó xây dựng và phát triển kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh. 

Xen kẽ trong chương trình Paragraph Writing sẽ có các dự án viết nơi học sinh hoàn thành các nhiệm vụ viết thuộc chủ đề nghị luận xã hội, là cơ hội để học sinh vận dụng kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kết hợp với các kỹ năng khác được thầy cô hướng dẫn xuyên suốt khoá học.

Mỗi bài học được bố cục như sau: 

Bước 1: Warm-up. Học sinh được giới thiệu về chủ đề bộ từ vựng chìa khoá của bài học thông qua hoạt động đọc hiểu và phân tích một bài viết chứa những kiến thức nền tảng quan trọng.

Bước 2: Prewriting. Học sinh được học và luyện tập các chủ điểm ngữ pháp và các cấu trúc câu liên quan đến chủ đề của bài học. 

Bước 3: Drafting. Học sinh được hướng dẫn lập dàn ý và viết bản nháp cho các đoạn văn. 

Bước 4: Revising and Proofreading. Học sinh được học và thực hành các công cụ soát lỗi để hiệu chỉnh và hoàn thiện sản phẩm viết của mình. 

Dự án mở rộng: Học sinh tham gia các hoạt động tương tác nơi học sinh phải vận dụng đa dạng các kỹ năng (nói, đọc hiểu, viết…) để hoàn thiện các nhiệm vụ mở rộng cho bài học. 

Chương trình Paragraph Writing cũng bước đầu cho học sinh tiếp cận với nhiều dạng bài viết thông qua các hoạt động luyện tập mở rộng ở đa dạng chủ đề, từ các chủ đề mang tính cá nhân như emails, ký sự, thư từ… đến các chủ đề giàu tính học thuật hơn như tiểu luận, phê bình văn học, phóng sự…, qua đó làm nền tảng để học sinh có sự chuyển tiếp thuận lợi lên chương trình tiếp theo: Essay Writing

© Wordplay English Language Center

vi