Khóa Học Writing Level 4

Khóa học Writing 4 là khóa học nâng cao từ các khóa học Viết trước. Khóa học tiếp tục giúp học sinh làm quen với các quy trình của bài viết từ lập kế hoạch, soạn thảo, sửa đổi, hiệu đính để tạo nên 1 bài viết chất lượng. Ở khóa học này, học sinh sẽ được thách thức thích ứng với độ khó từ viết đoạn văn lên viết tiểu luận với những yêu cầu đa dạng hơn về phong cách viết cũng như ngôn ngữ và cấu trúc sử dụng.  Mục đích của khóa học là giúp học sinh tập trung thực hành với tất cả các phong cách viết khác nhau, từ kể một câu chuyện, viết để cung cấp thông tin hay là nêu ý kiến. Bên cạnh đó, học sinh còn được tiếp tục học thêm từ vựng học thuật mới, được củng cố và nâng cao từ khóa Public Speaking  Từ đó sẽ giúp các con củng cố các khái niệm cốt lõi, nền tảng đối với một bài viết học thuật. Ở khóa học này, học sinh sẽ được học song song giữa các kỹ năng và nội dung của bài viết với việc áp dụng chúng để hoàn thành các dự án bài viết theo từng chủ đề. Học sinh sẽ được làm quen với một khái niệm, đó chính là: BÀI VIẾT HỌC THUẬT. Ở khóa học Writing Level 4 này, ngoài việc được học Quy trình và mục đích của bài viết, Cách lấy ý chính từ hình ảnh và ngôn từ và Cách xác định ý chính của bài viết, học sinh còn được tiếp cận với nhiều phong cách viết đa dạng:

 • Phong cách viết văn mô tả
 • Phong cách viết văn tường thuật
 • Phong cách viết văn về nhân vật
 • Phong cách viết văn về hội thoại và quan điểm
 • Phong cách viết văn kể chuyện
 • Phong cách viết văn giải thích
 • Phong cách viết văn hướng dẫn và hỗ trợ trực quan
 • Phong cách viết văn về nguyên nhân – kết quả
 • Phong cách viết Báo cáo tin tức
 • Phong cách viết bài so sánh
 • Phong cách viết văn cảm thụ văn học
 • Phong cách viết bài thông tin
 • Phong cách viết bài về câu trích dẫn, tóm tắt
 • Phong cách viết văn thuyết phục
 • Phong cách viết sự kiện, Ý kiến
 • Phong cách viết quảng cáo
 • Phong cách viết thư thương mại
 • Phong cách viết bài sự kiện, ý kiến
Học phí: 6.960.000đ/ 3 tháng đầu - 6.960.000đ/ 3 tháng tiếp theo - Học liệu cả khóa: 300.000đ. Đối tượng: Học sinh THCS

SÁCH CỦA KHÓA HỌC