Khóa Học Writing Level 3

Khóa học Viết – Writing Level 3 chính là khóa học kế thừa và nâng cao của cả 2 khóa học Viết –  Writing 1 và 2. Ở khóa học này, học sinh sẽ được viết những câu văn dài hơn, phức tạp hơn về cấu trúc cũng như đòi hỏi cao hơn về cách diễn đạt ý trong câu để mang đến 1 bài viết ấn tượng. Đồng thời học sinh cũng sẽ được tiếp cận với những mảng kiến thức về ngữ pháp mới, nâng cao hơn so với 2 khóa học trước. Khóa học Writing level 3 sẽ là khóa học yêu cầu khắt khe về hình thành ý, sắp xếp và trình bày ý tưởng của mình để trở thành 1 bài văn hoàn chỉnh. Yêu cầu của học sinh khi tham gia khóa học này là ngoài việc phải có vốn từ vựng phong phú, được giới thiệu qua mỗi bài học của từng chủ đề, học sinh còn được khuyến khích tìm tòi và tự thu thập thêm những từ vựng khác nhằm phát triển bài văn của mình, thu hút người đọc, người nghe. Hơn thế nữa, trẻ sẽ cần có sự vững vàng trong việc sử dụng cấu trúc câu cũng như các mảng ngữ pháp bổ trợ đi kèm. Ngoài việc viết ra những ý của bài văn, học sinh tiếp tục được học cách sử dụng Mind Map – Sơ đồ tư duy và thuyết trình lại ý tưởng về bài viết của mình. Một sự kết hợp giữa văn nói và văn viết vô cùng nhịp nhàng chính là mục tiêu mà khóa học muốn hướng tới cho trẻ.

Chủ đề của khóa học

 • The Place We Live (Nơi chúng ta sống);
 • The Future Events (Sự kiện trong tương lai);
 • Fun Events (Sự kiện vui);
 • Do And About (Làm và giới thiệu);
 • The Best and The Worst (Tuyệt nhất và tệ nhất);
 • A Different World (Một thế giới khác). 

Nội dung của khóa học

 • Học sinh được học 4 thì cơ bản trong tiếng Anh: Thì hiện tại đơn; thì hiện tại tiếp diễn, thì tương lai và thì quá khứ
 • Củng cố những mảng kiến thức đã học: Danh từ, động từ, tính từ, danh từ số ít, danh từ số nhiều, mạo từ……
 • Ôn tập lại giới từ; Phó từ; trợ động từ, cách sử dụng “a/an/the/some”, cách sử dụng của động từ nguyên thể và V-ing
 • Xem lại tất cả các ngữ pháp và cấu trúc so sánh nhất.

Lộ trình và học phí

 1. Thời lượng học: 6 tháng – 48 buổi
 2. Số lượng chủ đề: 6 chủ đề
 3. Số lượng buổi học mỗi chủ đề: 8 buổi
 4. Học phí: 
  3 tháng đầu: 6.000.000đ
  3 tháng tiếp theo: 6.000.000đ
 5. Học liệu: 400.000đ/ cả khóa.
 6. Khóa học dành cho học sinh trong độ tuổi từ 10 tuổi

Học cụ cho khóa học