Khóa Học Language Arts - Writing Level 1

Giao tiếp là một trong những kỹ năng quan trọng dùng để diễn tả những suy nghĩ, quan điểm và thông tin của bản thân với những người khác. Đó là lý do quan trọng để học sinh phải học môn Language Arts ở trường. Language Arts bao gồm các kỹ năng về văn học như Đọc, Viết, Phát biểu, Nghe, Văn phạm, Cấu trúc câu văn. Chính vì sự quan trọng của bộ môn Language Art đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ mà Wordplay đã đưa bộ môn này vào chương trình giảng dạy cho học sinh. Khoá học giúp học sinh trau dồi và phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp cũng như trong văn học như: Đọc, nghe, Phát biểu, Quan sát và Viết câu. Ở khóa học này, trẻ sẽ được tập trung phát triển kỹ năng văn học, viết những câu văn ngắn, đơn giản theo cấu trúc cho các chủ đề quen thuộc, gần gũi. 

Học Cụ Cho Khóa Học

Các chủ đề của khóa học

 • My family and Friends (Gia đình và bạn bè);
 • My Places (Nơi tôi sống);
 • Our Town (Thành phố của tôi);
 • My Favorites (Sở thích của tôi);
 • Activities (Hoạt động);
 • School Fun (Trường học).

Các kỹ năng từ khóa học

 • Phát triển các kỹ năng văn học: Đọc, Viết câu, Phát biểu, Nghe, Cấu trúc câu.
 • Cung cấp và phát triển từ vựng đúng chủ đề.
 • Giúp học sinh xây dựng và hình thành câu, tạo thành câu văn hoàn chỉnh.
 • Sử dụng Bản đồ tư duy – Mind maps và thuyết trình lại bản đồ tư duy.

Lộ trình và học phí

 1. Thời lượng học: 6 tháng – 48 buổi
 2. Số lượng buổi học mỗi chủ đề: 8 buổi
 3. Học phí: 
  3 tháng đầu: 6.000.000đ
  3 tháng tiếp theo: 6.000.000đ
 4. Học liệu: 400.000đ/cả khóa.
 5. Khóa học dành cho học sinh trong độ tuổi từ 8 đến 9 tuổi