Cơ Sở Vật Chất Wordplay

KHU VỰC THƯ VIỆN
EAST WING - WEST WING

Blue Rooms - 4 PHÒNG

Green Rooms - 4 PHÒNG

S.T.E.M. Rooms - 2 PHÒNG

PHÒNG VẬN HÀNH