Wordplay Public Speaking

Khoá học Đọc Hiểu của Wordplay đưa các con khám phá Thư viện của Wordplay. Khoá học là một sự thử thách khả năng vận dụng các kỹ năng mà các con có được từ những khoá học trước để đọc và hiểu những cuốn sách thú vị của Thư viện. Đây là chương trình thực sự dạy cho các con tình yêu với sách. Với hơn 500 cuốn sách Tiếng Anh sẵn có, các con sẽ tự mình lựa chọn những đầu sách yêu thích, học cách viết cảm nhận cho từng cuốn sách và thuyết trình về nội dung, ý nghĩa của mỗi cuốn sách. Các con sẽ có khả năng nhận biết các thông tin như tên sách, tác giả, nhà xuất bản và năm xuất bản. Các con cũng sẽ được học cách để chỉ ra các thông tin nâng cao hơn như nhân vật chính, nhân vật phụ, bối cảnh và các thông tin quan trọng khác của câu chuyện. Cuối khoá học, các con sẽ được trang bị tất cả những kỹ năng cần thiết cho việc đọc sách, từ đó con có thể tự mình khám phá thế giới thông qua việc đọc những cuốn sách Tiếng Anh từ giả tưởng tới thực tế về bất kỳ chủ đề nào mà các con yêu thích.

© Wordplay English Language Center

vi