Ban Điều hành Wordplay USA

Hương Tacey

đồng sáng lập

– Cử nhân Quản Trị Doanh Nghiệp, Đại học California, USA

– Chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ TESOL

– Chuyên gia huấn luyện sơ cấp cứu CPR/First-Aid/AED của Hội chữ thập đỏ USA.

Keith Tacey

đồng sáng lập

– Thạc sĩ Quản trị Giáo dục

– Cử nhân Sư phạm, Đại học Saginaw Valley State, USA

– Chuyên gia đào tạo Jolly Phonics (UK) đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam

– Chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ TEFL/TESOL

– Chứng chỉ sơ cấp cứu CPR/First Aid/AED của hội chữ thập đỏ USA

Ban Điều hành Wordplay Vietnam

Leah Kaufman

giám đốc Đào tạo

– Cử nhân Sư phạm, Đại học Liberty, USA

– Chứng chỉ sư phạm CELTA

– Chứng chỉ giảng dạy Jolly Phonics

EJ Marquez

Quản lý chất lượng

– Cử nhân Nghệ thuật, Đại học California State University Northridge, USA

– Chứng chỉ sư phạm TEFL/TESOL

– Chứng chỉ giảng dạy Jolly Phonics

– 10 năm kinh nghiệm làm việc cho chương trình Jimmy Kimmel LIVE!

Mai Hồng Nhung

quản lý GV Việt nam

– Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Sư phạm Hà Nội

– Chứng chỉ Tiếng Anh cao cấp C1

– Chứng chỉ giảng dạy Jolly Phonics

– Chứng chỉ sơ cấp cứu CPR/First-Aid của Hội chữ thập đỏ USA

Nguyễn Văn Tùng

QUẢN LÝ TRUNG TÂM

– Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại Thương

– Chứng chỉ Tiếng Anh cao cấp C1

– Chứng chỉ giảng dạy Jolly Phonics

– Chứng chỉ sơ cấp cứu CPR/First-Aid của Hội chữ thập đỏ USA

Khối Đào tạo

Danielle Ducusin

giáo viên

– Cử nhân Văn học, Đại học Công lập bang California, USA

– Chứng chỉ giảng dạy Jolly Phonics

– Chứng chỉ sư phạm TEFL/TESOL

Kent Hetland

giáo viên

– Cử nhân Khoa học, Đại học Minnesota, USA

– Chứng chỉ giảng dạy Jolly Phonics

– Chứng chỉ sư phạm TEFL/TESOL

Roger Gillman

Giáo viên

– Tiến sĩ Luật Quốc tế, Đại học Luật Miami, USA

– Chứng chỉ giảng dạy Jolly Phonics

– Chứng chỉ sư phạm TEFL/TESOL

Brendan Becker

GIÁO VIÊN

– Cử nhân Khoa học, Đại học Eastern Michigan, USA

– Chứng chỉ giảng dạy Jolly Phonics

– Chứng chỉ sư phạm TEFL/TESOL

Raymond Dakura

Giáo viên

– Cử nhân Khoa học, Đại học Northern Virginia, USA

– Chứng chỉ giảng dạy Jolly Phonics

– Chứng chỉ sư phạm TEFL/TESOL

Jonathan Golding

GIÁO VIÊN

– Cử nhân Kinh doanh, Đại học Johannesburg

– Chứng chỉ sư phạm TEFL/TESOL

– Chứng chỉ giảng dạy Jolly Phonics

Giáo viên

Trịnh Thành Công

GIÁO VIÊN

– Cử nhân Ngôn Ngữ Anh, Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

– Chứng chỉ giảng dạy Jolly Phonics

– Chứng chỉ sơ cấp cứu CPR/First-Aid của Hội chữ thập đỏ USA

Vũ Thị Hạnh

Giáo viên

– Cử nhân Ngôn Ngữ Anh, Đại học Công nghiệp Hà Nội

– Chứng chỉ giảng dạy Jolly Phonics

– Chứng chỉ sơ cấp cứu CPR/First-Aid của Hội chữ thập đỏ USA

Nguyễn Thuỳ Linh

GIÁO VIÊN

– Cử nhân Ngôn Ngữ Anh, Đại học Sư phạm Hà Nội

– Chứng chỉ giảng dạy Jolly Phonics

– Chứng chỉ sơ cấp cứu CPR/First-Aid của Hội chữ thập đỏ USA

Sarah Jackson

Giáo viên Ngoại khoá

– Cử nhân Sân khấu Điện Ảnh, Đại học Witwatersrand

– Chứng chỉ sư phạm TEFL/TESOL

Khối Văn phòng

Lưu Thúy Hồng

Kế toán trưởng

– Cử nhân Kế toán, Đại học Thương Mại Hà Nội

– Chứng chỉ Sơ cấp cứu CPR/First-Aid của Hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ

Vũ Thị Hoàng Anh

quản lý văn phòng

– Cử nhân ngành Nhân học, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

– Chứng chỉ Sơ cấp cứu CPR/First-Aid của Hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ

Quán Văn Vượt

Nhân viên An Ninh

– Chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy cấp Thành phố

– Chứng chỉ Sơ cấp cứu CPR/First-Aid của Hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ