Luyện chắc ngữ pháp - tăng vốn từ vựng

Wordplay luôn tự hào là đơn vị đào tạo Tiếng Anh hiếm hoi ứng dụng 100% chương trình Tiếng Anh bản địa vào các lớp phụ trách bởi 100% Giáo viên bản ngữ nhằm đạt một mục tiêu duy nhất: Giúp trẻ em Việt Nam sở hữu năng lực tư duy và sử dụng Tiếng Anh như người bản ngữ.

Dù thành công trang bị cho học sinh sự tự tin khi nói và viết Tiếng Anh nhằm diễn đạt các ý tưởng một cách mạch lạc và logic, điều đó lại không có nghĩa là học sinh luôn luôn nói và viết theo cách hoàn hảo về mặt ngữ pháp. Điều này đến từ ba nguyên nhân chính:

Thứ nhất, khoảng thời gian gian 3 giờ mỗi tuần thực hành cùng giáo viên nước ngoài là không đủ để học sinh có thể tiếp thu các hiểu biết liên quan đến ngữ pháp theo cách tự nhiên như người bản ngữ.

Thứ hai, Ngữ pháp là mảng kiến thức rộng lớn với một hệ thống đồ sộ các quy tắc và công thức, nhưng trong chương trình học của trẻ bản ngữ tại Wordplay, ngữ pháp chỉ được trình bày đơn giản, trực quan và có tính ứng dụng ngay lập tức nhằm giúp học sinh có công cụ thực hành.

Thứ ba,bám sát lộ trình ngữ pháp của Bộ Giáo Dục với mục tiêu hoàn thành lộ trình Luyện chắc ngứ pháp – tăng vốn từ vựng này, học sinh luôn đạt điểm 9 -10 trong các kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp của Bộ để đủ điều kiện dự thi các trương CLC, lớp chọn, chuyên anh của cùng khu vực. 

Tất cả những lý do trên là động lực để Wordplay xây dựng nên lộ trình học Ngữ pháp cho lứa tuổi tiểu học. Lộ trình này có các chức năng chính như sau: – Trang bị kiến thức Tiếng Anh phù hợp với độ tuổi, nhằm giúp học sinh đáp ứng được các yêu cầu cho môn Tiếng Anh ở trường. Bám sát theo chương trình Tiếng Anh của bộ thông qua bộ sách Global Success, là bộ sách giáo khoa Tiếng Anh được biên soạn dựa trên Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không chỉ luyện các dạng bài, câu thì thời của các động tự, học sinh còn được phát triển vốn từ vựng theo từng chủ đề và thực hành chúng một cách thành thục.  – Luyện kỹ năng làm bài thi vượt cấp cho học sinh ở cuối bậc Tiểu học. – Trang bị kiến thức nền tảng làm cơ sở để bổ trợ song song cho chương trình học cùng Giáo viên nước ngoài ở các lớp mà học sinh đang theo học tại Wordplay. Đây là lộ trình giảng dạy bởi 100% Giáo viên tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành Sư phạm/Ngôn ngữ Anh. Riêng đối với chương trình Luyện đề, các lớp được phụ trách bởi Giáo viên của các trường điểm, trường chuyên, nhiều kinh nghiệm ôn thi vượt cấp cho học sinh cuối cấp.

Chi Tiết Từng Khoá Học

01. Ngữ pháp 1 + Thực hành từ vựng theo sách của Bộ GD lớp 3 (Dành cho học sinh từ 7 tuổi)

Các nội dung ở chương trình Ngữ Pháp 1 + Thực hành từ vựng theo sách Bộ GD lớp 3 

Danh từ: 

 • Dạng số nhiều của danh từ đếm được 
 • How much – How many
 • Some – Any

 

Đại từ:

 • Đại từ nhân xưng
 • Đại từ chỉ định: This/That – These/Those
 • Đại từ sở hữu

 

Tính từ: 

 • Tính từ sở hữu
 • Sở hữu cách

 

Mạo từ: 

 • A – An

Động từ: 

 • to be 
 • can 
 • have/have got
 • Động từ nguyên thể / Động từ đuôi -ing

 

Thức của động từ:

 • Mệnh lệnh thức

 

Thì của động từ: 

 • Thì hiện tại đơn
 • Thì hiện tại tiếp diễn

 

Giới từ:

 • Giới từ chỉ nơi chốn
 • Giới từ chỉ thời gian

02. Ngữ pháp 2 + thực hành từ vựng theo Sách Bộ Giáo Dục lớp 4

Chương trình Ngữ Pháp 2 ôn tập lại và nâng cao toàn bộ kiến thức của chương trình Ngữ Pháp 1 trước đó, đồng thời bổ sung thêm các nội dung sau: 

Danh từ: 

 • Danh từ không đếm được 

 

Tính từ: 

 • Tính từ chỉ cách thức
 • So sánh

 

Động từ: 

 • be going to
 • like / love / hate + V-ing & want + to V
 • must – mustn’t – have to – shall – may

 

 

 

 

Thì của động từ: 

 • Thì quá khứ đơn (với was – were)
 • Thì quá khứ đơn (với had – could)
 • Thì quá khứ đơn (với động từ có quy tắc)
 • Thì quá khứ đơn (với động từ bất quy tắc)
 • Thì tương lai đơn

Trạng từ:

 • Trạng từ chỉ cách thức

Liên từ:

 • and / but / or / because
 
 

03. Ngữ Pháp 3 + Thực hành từ vựng theo sách Bộ GD lớp 5

Chương trình Ngữ Pháp 3 ôn tập lại và nâng cao toàn bộ kiến thức của chương trình Ngữ Pháp 2 trước đó, đồng thời bổ sung thêm các nội dung sau: 

Câu & Mệnh đề: 

 • Câu hỏi Yes/No – Câu hỏi với từ để hỏi
 • Câu điều kiện

 

Đại từ: 

 • Đại từ bất định
 • Đại từ quan hệ

 

Mạo từ: 

 • A – An / The

 

Động từ: 

 • Động từ khuyết thiếu

 

Thể của động từ: 

 • Thể bị động

Thì của động từ: 

 • Thì Hiện tại hoàn thành
 • Thì quá khứ tiếp diễn 
 • Thì tương lai (với be going to / will / shall)

 

Trạng từ:

 • Too – Enough
 • So sánh

 

Giới từ:

 • Giới từ chỉ sự chuyển động

 

Từ hạn định:

 • This/That – These/Those

 

Khác:

 • Lượng từ

04. Lớp Luyện chuyên đề, tổng hợp kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp.

Ở giai đoạn của khoá Luyện Đề, học sinh tập trung hoàn thiện hệ thống kiến thức Ngữ pháp của chương trình Tiểu học như: 

Câu & Mệnh đề: 

 • Các cấu trúc câu cơ bản
 • Câu hỏi đuôi
 • Câu đồng tình với so, too, either, neither
 • Câu ước
 • Mệnh đề quan hệ
 • Mệnh đề chỉ mục đích

Động từ: 

 • Sự hoà hợp giữa Chủ ngữ và Động từ
 • Cụm động từ 

 

Trạng từ:

 • So…that… – Such…that…

Ngoài ra, học sinh liên tục thực hành giải các đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 6 được chọn lọc và liên tục cập nhật bởi đội ngũ Giáo viên dày dạn kinh nghiệm luyện thi, qua đó thuần thục kỹ năng làm các dạng bài phổ biến trong đề thi như:

 • Phát âm
 • Trọng âm
 • Từ đồng nghĩa và Từ trái nghĩa
 • Đọc hiểu
 • Điền từ vào chỗ trống
 • Biến đổi từ, Biến đổi câu
 • Nhận biết lỗi sai
 • Viết đoạn văn